Projekty EU

Společnost realizuje projekt EU s názvem Digitalizace Dante media. Předmětem projektu je pořízení souboru IT/ICT technologií a tím zvýšení digitalizace společnosti. Pořizovaný technologický celek je složen z informačního systému pro řízení firemních procesů a dále z navazujících softwarových a hardwarových technologií.